Polityka przetrwarzania danych "RODO"

1.     Administratorem Twoich danych osobowych jest Eurostal Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 112, 66-400 Gorzów Wielkopolski; NIP: 5993248669, Numer KRS: 0000844501.

2.     Kontakt jest możliwy pod adresem:

1.     Eurostal Sp. z o.o., Walczaka 112, 66-400 Gorzów Wielkopolski

2.     e-mail: biuro@eurostal.tech

3.     Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

4.     Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1.  Dokonywania analiz oraz badań statystycznych, które zapewnią bieżące udoskonalanie usług służących do dopasowania treści do Twoich potrzeb bądź zainteresowań – do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie badań w celu ulepszenia oferowanych usług)

2.   Obsługi zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

5.     Zbieramy tylko te dane, które nam są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów, tj: IP, dane na temat połączenia oraz dane zawarte w odpowiednich formularzach. Twoje dane nie podlegają profilowaniu, to jest automatycznemu podejmowaniu decyzji na ich podstawie.

6.     Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy. Odbiorcą Państwa danych (podmiotem przetwarzającym) może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie bezpieczeństwa, podmiot w zakresie bezpieczeństwa CRM, itp.

7.     Dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom współpracującym- tj. podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, prawne, inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych).

8.     Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. W przypadku zbierania danych dla celów dokonywania analiz i badań statystycznych – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

9.     Pamiętaj, masz prawo do:

1.     dostępu do treści swoich danych – tzn. możesz uzyskać potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli tak to możesz:
uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską. Ponadto możesz uzyskać kopie swoich danych osobowych.

2.     sprostowania danych – tzn, że możesz żądać od nas sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia

3.     usunięcia danych – tzn. że masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych. Pamiętaj jednak, że niektóre dane nie możemy usunąć o czym Cię poinformujemy, jeżeli będzie taka potrzeba.

4.     ograniczenia przetwarzania – tzn. że masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

5.     przenoszenia danych – tzn. że masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Możesz również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi. Pamiętaj, że zrealizujemy Twoje prawa o ile będą możliwość techniczne.

6.     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – tzn że możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

7.     do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji.

10.  Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Skargę możesz wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.

11.  Informujemy również, iż zbieramy w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.

12.  Możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

13.  Na stronie zainstalowane jest narzędzie Google Analytics, które śledzi ruch użytkowników na wszystkich podstronach za pomocą plików cookies. Informacje uzyskane przy użyciu tego narzędzia nie są udostępniane innym podmiotom i służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny. Jeżeli chcesz zablokować udostępnianie informacji o aktywności na stronie, możesz skorzystać z dodatku do przeglądarki: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl&ref_topic=2919631

14.  Informujemy, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

15.  Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.