Go to Parent Website

Vårt erbjudande riktar sig också till företag inom bostadsbyggande. Vår kunskap och erfarenhet gjorde det möjligt för oss att genomföra investeringar i produktion av balkongräcken och inre burar, systemstaket och andra element i små bostadsarkitektur.
Vi är också specialiserade på tillverkning av stålelement för eldstadsinsatser.