Go to Parent Website

Med en giljotinsax kan du klippa en metallplåt långt och rakt. De består av blad som är lutade mot varandra i en liten vinkel. Under skärprocessen skapas ett spänningstillstånd på materialet, vilket så småningom får det att gå sönder. För närvarande utför vi skäroperationer på två giljotiner:

Giljotinsax NG 13 med parametrar:

  • max skärlängd: 3000 mm
  • max. tjocklek på skuren plåt: 13 mm

HZTM giljotinsaxar med parametrar:

  • max skärlängd: 3000 mm
  • max tjocklek på klippt plåt: 3 mm