Go to Parent Website

Radialborrmaskiner är multifunktionella enheter vars huvudsakliga syfte är att borra och bearbeta hål i delar med stor yta. På en radialborrmaskin kan man borra ett hål eller utföra en gängningsoperation. För närvarande arbetar vi med en radialborrmaskin typ 2A554 med följande tekniska parametrar:

  • Borrdiameter i stål: 50 mm
  • Morse-konisk: 5
  • Spindelaxelns avstånd från pelaren: 1600 mm
  • Förlängning av spindel: 400 mm