Go to Parent Website

Vi har rullvalsmaskiner som gör det möjligt för oss att utföra mångsidiga operationer för valsning av plåt, som kännetecknas av tillförlitlighet, stabilitet och enkel drift. Maskinerna gör det möjligt att rulla plåt till cirklar och rännor samt att forma koner. För närvarande arbetar vi huvudsakligen med en 4-valsad upprullare av typen HSM- 4 3100/15-18 med följande parametrar:

  • max upprullningslängd: 3000 mm
  • max tjocklek på förbockad plåt: 15 mm
  • max tjocklek på plåt: 18 mm